BNK48 One Take | Netflix 2020 movie87hd

เรื่องย่อ

เราจะพาทุกท่าน และ ทุกคนได้ย้อนกลับไปเมื่อในปี พ.ศ 2018-2019 ในยุคนั้นที่กำลังพีคสุดขั้วของ BNK48 วงไอดอลอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่กำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อมีการประกาศรับสมัครสมาชิกรุ่นที่สองที่จะเข้ามาแย่งชิงพื้นที่คะแนนความนิยมของสมาชิกเดิม ทำให้การแข่งขันในวงที่มีอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ก็ยกระดับไปอีกขั้น

IMDb: 5.7/10
View: 185
Sound: เสียงไทย