Kingdom Ashin of the North 2021 movie87hd

Tags

เรื่องย่อ Kingdom Ashin of the North 2021

Kingdom Ashin of the North 2021 ย้อนกลับไปเมื่อตอนหมดการศึกกับประเทศญี่ปุ่น ขณะนั้น ทางชายแดนภาคเหนือของโชชอน มีบิดาลุ่มที่เรียกว่าหนี่เจินกระจายตัวอยู่ทางทางเหนือของแม่น้ำอัมนก พวกเขาถูกเรียกว่าพาหน้าจอวี (เหตุเพราะพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แม่น้ำพาหน้าจอ) แล้วก็ด้วยคำกล่าวที่มาแม้กระนั้นเป็นเวลายาวนานที่ว่า “ยามใดที่ชนหนี่เจินรวมตัวกันหนึ่งหมื่นคน ภัยอันตรายจะมีขึ้นบนแผ่นดิน เพราะว่าไม่มีผู้ใดจะเอาชนะได้” ทำให้โชชอนมีความคิดว่าพื้นที่นั่นไม่มั่นคง ก็เลยส่งผลให้ทหารของโชชอนหลอกใช้ชนหนี่เจินอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยบนแผ่นดินโชชอน เพื่อสืบแล้วก็หาข่าวสาร ฝูงชนพวกนี้นามว่า “ซองหน้าจอยาอิน”

IMDb: N/A
View: 192
Sound: