Kiss the Ground 2020 จุมพิตแด่ผืนดิน movie87hd

เรื่องย่อ Kiss the Ground 2020 จุมพิตแด่ผืนดิน

กลุ่มนักเคลื่อนไหว เหล่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร รวมทั้งนักการเมืองที่ปฏิวัติวงการได้รวมตัวกันในการเคลื่อนไหวระดับโลกของ “เกษตรกรรมเชิงปฏิรูป”จะพาไปตรวจสอบความน่าจะเป็นที่ดินจะเปลี่ยนเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ที่สามารถสร้างสมดุลของสภาพอากาศ  เติมแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่ของเรา และละการอนุรักษ์โลกใบนี้

IMDb: 8.4/10
View: 246
Sound: ซับไทย