Red Lights (2012) เรด ไลท์ส movie87hd

Tags

นักจิตวิทยาที่ไม่เชื่อ Dr. Margaret Matheson และก็ผู้ช่วยทอมบัแผ่ย์นักฟิสิกส์ของคุณเป็นผู้ชำนาญสำหรับในการเผยการปรากฏอาถรรพณ์ที่คดโกง เมื่อไซม่อนซิลเวอร์ไซม่อนที่ดังเผยตัวซึ่งๆหน้าหมู่ชนอีกนับเป็นเวลาหลายปีถัดมาทอมก็แปลงเป็นผู้ที่หมกมุ่นสำหรับเพื่อการวินิจฉัยว่าเงินนั้นเป็นการฉ้อโกงไหม

IMDb: 6.2/10
View: 337
Sound: เสียงไทย